Svi proizvodi po grupama

Oprema za manuelno čišćenje i održavanje higijeneČišćenje podova DAMP program

Držač mopa DAMP 60cm

Držač mopa DAMP 60cm

Mop Damp Basic 60cm

Mop Damp Basic 60cm

Držač mopa DAMP 80cm

Držač mopa DAMP 80cm

Mop Damp Basic 80cm

Mop Damp Basic 80cm

Držač mopa DAMP 130cm

Držač mopa DAMP 130cm

Mop Damp Basic 130cm

Mop Damp Basic 130cm